Aktuelle projekter

Der er i øjeblikket flere igangværende projekter hos Center for Nyhedsforskning. Nedenfor er en liste og en uddybende beskrivelse af forskningsprojekterne.

The Media Pluralism Monitor

Center for Nyhedsforskning er udvalgt som dansk partner i et EU-projekt, der skal undersøge mediepluralisme i de europæiske lande. Projektet finansieres af kommissionen, er forankret i Centre for Media Pluralism and Media Freedom ved European University Institute i Firenze. Ida Willig fra CBIT leder gruppen, der skal teste metoden på dansk empiri i løbet af foråret 2014. 

Løbende projekter

Center for Nyhedsforskning har flere større satsningsområder, som der løbende forskes i og kommer nye resultater fra. Herunder ses en oversigt og uddybende beskrivelser af disse projekter.

En Nyhedsuge i Danmark

I 1999 blev det første store forskningsprojekt med udgangspunkt i nyhedsugen gennemført. En uges medieindhold blev analyseret med fokus på bl.a. journalistiske fødekæder, kildebrug og framing af nyhedshistorier. Siden er projektet gennemført flere gange i mindre målestok med fokus på forskellige grene af journalistikken, herunder lokaljournalistik, fagjournalistik og mangfoldighed i journalistik.

I 2008 blev der på samme måde som i 1999 gennemført en analyse af det samlede medielandskab med udgangspunkt i en uges nyhedsproduktion. Nyhedsuge-projekterne har siden 2008 været gennemført af Center for Nyhedsforskning sammen med professor Anker Brink Lund, CBS.

Der kommer løbende forskningsresultater med afsæt i Nyhedsugen, således arbejdes der i øjeblikket med en større afdækning af mangfoldighed i dansk journalistik.

Projekt Hovdabrekka

Projekt Hovdabrekka er et fælles nordisk forskningsprojekt, der undersøger journalistuddannelserne i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Indtil nu har projektet resulteret i tre forskellige spørgeskemaundersøgelser blandt journaliststuderende foretaget i henholdsvis 2005, 2008 og senest i 2012.

Ida Willig og Jannie Møller Hartley fra Center fra Nyhedsforskning er de danske repræsentanter i forskningsgruppen, der ledes af norske Jan Frederik Hovden.

Læs mere om projektet og se de enkelte rapporter her

Publicistisk Serviceeftersyn

Center for Nyhedsforskning tilbyder store og små redaktioner at få lavet et forskningsbaseret Publicistisk Serviceeftersyn.

Et Publicistisk Serviceeftersyn åbner redaktionens øjne for, hvad der produceres og hvorfor det produceres. Samtidig er processen omkring eftersynet tilrettelagt, så de involverede parter bliver bevidste om, hvordan arbejdsprocesser former deres produktion af nyheder. Et Publicistisk Serviceeftersyn kan både bruges som debatoplæg og som basis for at udvikle efterkritik.

Publicistiske Serviceeftersyn bliver skræddersyet til den enkelte redaktion. Kontakt Rasmus Burkal (rburkal(at)ruc.dk) for mere information.

 
Send corrections to webmaster
 
 

Find vej

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1, Postboks 260
4000 Roskilde
Tlf: +45 4674 2000
E-mail:ruc@ruc.dk
EAN-nr: 5798000418110
SE/CVR-nr: 29 05 75 59

Derfor RUC

“Mød dine undervisere i
det nye nummer af Rubrik“

Klik og se Rubrik nr. 5