Aktuelle projekter

Der er i øjeblikket flere igangværende projekter hos Center for Nyhedsforskning. Nedenfor er en liste og en uddybende beskrivelse af forskningsprojekterne.

Journalistiske kvaliteter 1999-2014

Dette projekt undersøger medieindhold, mediekvalitet og mediegenrer i perioden 1999-2014 og baserer sig på dels en indholdsanalyse, dels en praksisanalyse. Tilsammen kan de to undersøgelser bidrage til en kortlægning af formelle og uformelle kvalitetsbegreber i praksis. 
Analysen af medieindholdet baserer sig på de hidtidige Nyhedsuge-undersøgelser og vil blandt andet kortlægge udviklingen i dækningen og den journalistiske behandling af bestemte emner. 
Praksisdimensionen baserer sig primært på en spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt journalister, redaktører, mediebrugere og politikere, hvor fokus vil være aktørernes opfattelse af journalistisk kvalitet.
Resultaterne fra analyserne af indholds- og kvalitetsdimensionerne vil efterfølgende blive sammenholdt med data om danskernes mediebrug.

Projektet ledes af professor MSO, Ida Willig og professor MSO Mark Blach-Ørsten. Det gennemføres som del af Kulturstyrelsens undersøgelse af "Mediernes udvikling i Danmark", der er resultat af medieaftalen 2012-2014. Læs mere her

Medieetik – en mediesociologisk analyse af etisk praksis på tværs af medieinstitutioner, platforme, stofområder og journalister

Projektet kortlægger presseetik i danske nyhedsmedier og undersøger hvordan og hvorfor, der arbejdes forskelligt med medieetik. Projektet omfatter både en faktuel kortlægning af den formelle etiske praksis i danske medieorganisationer, en case-undersøgelse og historisk kvalitativ undersøgelse af dansk presseetisk praksis (baseret på Pressenævnssager, artikler herom samt kvalitative interviews) samt en omfattende spørgeskemaundersøgelse af den etiske praksis blandt journalister.
Etik og etisk praksis undersøges dermed både gennem de enkelte journalister, medievirksomhederne og på et institutionelt niveau (branchen). 
Det giver blandt andet mulighed for at undersøge, om der er et modsætningsforhold mellem den enkelte journalists etik og etikken i den organisation, vedkommende er ansat i. Det afdækkes ligeledes, om der er forskel på tværs af medievirksomheder, stofområder, køn, alder etc.

Projektet ledes af professor MSO, Mark Blach-Ørsten og adjunkt, Jannie Møller Hartley. Det gennemføres som del af Kulturstyrelsens undersøgelse af "Mediernes udvikling i Danmark", der er resultat af medieaftalen 2012-2014. Læs mere her

The Media Pluralism Monitor

Center for Nyhedsforskning er udvalgt som dansk partner i et EU-projekt, der skal undersøge mediepluralisme i de europæiske lande. Projektet finansieres af kommissionen, er forankret i Centre for Media Pluralism and Media Freedom ved European University Institute i Firenze. Ida Willig fra CBIT leder gruppen, der skal teste metoden på dansk empiri i løbet af foråret 2014. 

Løbende projekter

Center for Nyhedsforskning har flere større satsningsområder, som der løbende forskes i og kommer nye resultater fra. Herunder ses en oversigt og uddybende beskrivelser af disse projekter.

En Nyhedsuge i Danmark

I 1999 blev det første store forskningsprojekt med udgangspunkt i nyhedsugen gennemført. En uges medieindhold blev analyseret med fokus på bl.a. journalistiske fødekæder, kildebrug og framing af nyhedshistorier. Siden er projektet gennemført flere gange i mindre målestok med fokus på forskellige grene af journalistikken, herunder lokaljournalistik, fagjournalistik og mangfoldighed i journalistik.

I 2008 blev der på samme måde som i 1999 gennemført en analyse af det samlede medielandskab med udgangspunkt i en uges nyhedsproduktion. Nyhedsuge-projekterne har siden 2008 været gennemført af Center for Nyhedsforskning sammen med professor Anker Brink Lund, CBS.

Der kommer løbende forskningsresultater med afsæt i Nyhedsugen, således arbejdes der i øjeblikket med en større afdækning af mangfoldighed i dansk journalistik.

Projekt Hovdabrekka

Projekt Hovdabrekka er et fælles nordisk forskningsprojekt, der undersøger journalistuddannelserne i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Indtil nu har projektet resulteret i tre forskellige spørgeskemaundersøgelser blandt journaliststuderende foretaget i henholdsvis 2005, 2008 og senest i 2012.

Ida Willig og Jannie Møller Hartley fra Center fra Nyhedsforskning er de danske repræsentanter i forskningsgruppen, der ledes af norske Jan Frederik Hovden.

Læs mere om projektet og se de enkelte rapporter her

Publicistisk Serviceeftersyn

Center for Nyhedsforskning tilbyder store og små redaktioner at få lavet et forskningsbaseret Publicistisk Serviceeftersyn.

Et Publicistisk Serviceeftersyn åbner redaktionens øjne for, hvad der produceres og hvorfor det produceres. Samtidig er processen omkring eftersynet tilrettelagt, så de involverede parter bliver bevidste om, hvordan arbejdsprocesser former deres produktion af nyheder. Et Publicistisk Serviceeftersyn kan både bruges som debatoplæg og som basis for at udvikle efterkritik.

Publicistiske Serviceeftersyn bliver skræddersyet til den enkelte redaktion. Kontakt Rasmus Burkal (rburkal(at)ruc.dk) for mere information.

 
Send corrections to webmaster
 
 

Find vej

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1, Postboks 260
4000 Roskilde
Tlf: +45 4674 2000
E-mail:ruc@ruc.dk
EAN-nr: 5798000418110
SE/CVR-nr: 29 05 75 59

Derfor RUC

“Mød dine undervisere i
det nye nummer af Rubrik“

Klik og se Rubrik nr. 5