Arbejdsgruppe vedr. ph.d.-området

Mål

Målet er at få øget ph.d.-optaget. Arbejdsgruppen skal analysere og foreslå modeller for udvikling af ph.d.-understøttelse, herunder ph.d.-skoler, kvalitet i ph.d.-uddannelsen, økonomistyring og administrativ organisering.

Opgaver

  • Oplæg vedr. øget ph.d.-rekruttering i forlængelse af prioriteringen af forskningsområder.
  • Oplæg om muligheder for øget samfinansiering af ph.d.’ere, samt fordeling af stipendier mellem institutterne på RUC.  I analysen inddrages der en (historisk) oversigt over fordeling, optag og godkendte afhandlinger samt eksterne finansieringsmuligheder.
  • Oplæg til den fremtidige organisering af ph.d.-området i regi af RDS, på baggrund af en evaluering af den gældende struktur, der har eksisteret i 2 år.
  • Oplæg til udvikling af kvalitetssikring og økonomistyring på ph.d.-området

Tidsplan

  • Oplæg vedr. øget ph.d.-rekruttering skal foreligge medio oktober 2011
  • Oplæg vedr. øget samfinansiering skal foreligge ultimo april 2011
  • Oplæg vedr. fremtidig organisering af ph.d.-området skal foreligge ultimo april 2011.
  • Oplæg vedr. økonomistyring af området skal foreligge ultimo april 2011

Ramme

Arbejdsgruppen refererer til styregruppen for forskning.

Medlemmer a-å

Henriette Selck, cand.scient. & ph.d.
Lektor
selck@ruc.dkHus: 11.2
4674-2983Mere information
Ida Willig, ph.d.
Professor (MSO)
idaw@ruc.dkHus: 40.3
4674-3751Mere information
Linda Lundgaard Andersen, cand.mag. & ph.d.
Professor
lla@ruc.dkHus: 30C.2
4674-2671 / 2670-1640Mere information
 
Send rettelser til webmaster
 
 

Find vej

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1, Postboks 260
4000 Roskilde
Tlf: +45 4674 2000
E-mail:ruc@ruc.dk
EAN-nr: 5798000418110
SE/CVR-nr: 29 05 75 59

Viden fra RUC

"Vi har faktisk et utroligt sektoropdelt og fragmenteret sundhedsvæsen" – Ditte Høgsgaard

Klik her og læs Rubrik