Arbejdsgruppe vedr. styrket organisering af forskningen, forskningstid og udlandsophold, samt organisering af forskningsunderstøttelsen

Mål

Arbejdsgruppen skal i forlængelse af de prioriterede forskningsområder analysere behovet for ændring af den eksisterende organisering af forskningsgrupperne, herunder etablering af tværfaglige forskningscentre. Arbejdsgruppen skal opstille forslag til ledelses- og organisationsformer på forskningsområdet. Arbejdsgruppen skal endvidere analysere og forslå modeller for tilrettelæggelse af forskningstiden.  Arbejdsgruppen analyserer og forslår model for den fremtidige administrative forskningsunderstøttelse.

Opgaver

  • Overblik og analyse af nuværende tilbud vedr. forskningsunderstøttelse, samt analyse af behov for fremtidig administrativ forskningsunderstøttelse, og forslag til organisering heraf.
  • Overblik og analyse af erfaringer med opsparing af forskningstid, sabbatordninger, gæsteophold i udlandet etc., mhp. forslag af fælles retningslinier på området
  • Med udgangspunkt i prioriteringen af forskningsområderne, skal arbejdsgruppen udarbejde oplæg til omstrukturering og organisering af forskningen (forskningsgrupper og tværfaglige forskningsgrupper).
  • Forslag til nye ledelses- og organisationsformer på forskningsområdet skal udarbejdes.  Forslagene skal have fokus på produktivitet, kompetenceudvikling og trivsel blandt forskerne.

Tidsplan

  • Analyse vedr. forskningsunderstøttelse skal foreligge ultimo april 2011.
  • Forslag til fælles retningslinier for tilrettelæggelse af forskningstid skal foreligge ultimo maj 2011
  • Oplæg vedr. organisering af forskningen skal foreligge ultimo marts 2012
  • Forslag til nye ledelses- og organisationsformer skal foreligge ultimo marts 2012

Ramme

Arbejdsgruppen refererer til styregruppen for forskning.


Medlemmer a-å

Birgitte Steen Hansen, cand.techn.soc.
Specialkonsulent
bsh@ruc.dkHus: 28B.1
4674-2618
Lisa Ann Richey, ph.d.
Professor
richey@ruc.dkHus: 23.2
4674-2627 / 2636-2201Mere information
Louise Torp Dalgaard, cand.scient. & ph.d.
Lektor
ltd@ruc.dkHus: 28A.1
4674-2713Mere information
Mark Ørsten, cand.scient.adm. & ph.d.
Professor (MSO)
oersten@ruc.dkHus: 40.3
4674-3704Mere information
 
Send rettelser til webmaster
 
 

Find vej

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1, Postboks 260
4000 Roskilde
Tlf: +45 4674 2000
E-mail:ruc@ruc.dk
EAN-nr: 5798000418110
SE/CVR-nr: 29 05 75 59

Viden fra RUC

"Vi har faktisk et utroligt sektoropdelt og fragmenteret sundhedsvæsen" – Ditte Høgsgaard

Klik her og læs Rubrik