Om websitet www.ruc.dk

Adgang for alle

Har du behov for at få siderne på www.ruc.dk læst op, kan du hente værktøj og hjælp på www.adgangforalle.dk.

Om cookies og privatliv

Klik på linket og læs om cookies og privatliv på siden "Om cookies"

Copyright

Websitet www.ruc.dk, design og den tilknyttede tekniske infrastruktur tilhører Roskilde Universitet og er beskyttet af copyright.

Materialet indeholdt på websitet kan downloades, ses og udskrives til personligt ikke-kommercielt brug eller til intern ikke-kommerciel cirkulering i din organisation, såfremt copyright eller andet ejerskab indeholdt i eller tilstede på siderne ikke fjernes helt eller delvist. Materiale fra websitet må under ingen andre omstændigheder kopieres eller reproduceres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Roskilde Universitet (RUC). Materialet må herunder ikke anvendes til kommercielle formål.

Alle rettigheder er forbeholdt Roskilde Universitet, og man skal søge om skriftlig tilladelse til en hvilken som helst anden anvendelse af materialet fra websitet end anført ovenfor.

Tilladelse til at anvende materiale udstrækker sig ikke til materiale, som tilhører tredjemand. I sådanne tilfælde skal tilladelser indhentes fra relevante ejere før gengivelse af materialet.

Navne og logoer, der anvendes og fremvises på vores websider, er registrerede og uregistrerede varemærker tilhørende Roskilde Universitet eller andre. Man må ikke anvende disse navne, varemærker eller logoer uden forudgående skriftlig tilladelse fra de relevante ejere. 

Dit ansvar og dine forpligtigelser, når du vælger at benytte RUC's websider

Når du vælger at anvende hjemmesider tilhørende Roskilde Universitet, accepterer du følgende:

At du ikke uploader, fremstiller, viser eller overfører nogen form for materiale til eller via RUCs websider, som er usandt, plagierende, krænkende, injurierende, truende, chikanerende, obskønt, ulovligt eller som krænker rettighederne (inkluderende copyright) for en eller flere personer, noget som helst sted i verden. At du ikke, undtaget tilladt ved lov, ændrer, kopierer eller tilpasser software eller anden programkode eller scripts, som udgør en del af RUC's websider. Du må heller ikke gøre forsøg på at overføre til eller via websiderne nogen form for information som indeholder virus, orme, trojaner, eller anden skadelig, nedbrydende eller forstyrrende komponent.

At du ikke ændrer, modificerer, sletter, manipulerer eller misbruger data indeholdt på RUC's websider eller i relation til nogen som helst tredjeparts bruger af RUC's websider.

Et hvert brud på disse regler vil medføre erstatningskrav for et hvilket som helst tab, et brud måtte medføre. 

Ansvarsfraskrivelse

Roskilde Universitet og universitetets webmedarbejdere kan ikke garantere, at websiderne altid er til rådighed for dig.

Vi kan ikke garantere at materiale(r), som downloades, eller tilgås på websiderne, er fri for virus, infektioner og/eller anden programkode, som har inficerende eller destruktive egenskaber. Du tilrådes selv at sørge for, at du har passende beskyttelse mod ovennævnte forhold, når du anvender internettet.

Roskilde Universitets websider er tilrettelagt med det primære formål at give generel information om universitetet og dets virke, og det er ikke intentionen, at websiderne konstituerer specifikke råd i relation til dine personlige behov. Informationer og materialer på websitet stilles til rådighed uden nogen form for garanti.

Selvom Roskilde Universitet stræber mest muligt mod at sikre, at informationer og materialer på websiderne er korrekte og tidssvarende på offentliggørelsestidspunktet, så kan informationer og materialer have ændret indhold og betydning på et vilkårligt tidspunkt uden forudgående varsel. Roskilde Universitet kan derfor ikke på nogen som helst måde garantere, at information og materialer på websiderne er korrekt eller fuldt dækkende på et hvilket som helst givent tidspunkt.

Hvis du mener, at materiale eller information på websiderne er ukorrekte eller mangelfulde, så vær venlig at lade os det vide på webmaster(at)ruc.dk. Hvis vi kan imødekomme, at materiale eller information er upræcis, mangelfuld eller misvisende, så retter vi det snarest muligt.

Roskilde Universitet kan offentliggøre materiale, som ejes eller er formuleret af tredjemand. Universitetet godkender, støtter eller tilskriver sig ikke nødvendigvis betragtninger, holdninger, indhold eller resultater indeholdt i materiale af denne karakter og Roskilde Universitet er ikke ansvarlig for sådant materiale.

Roskilde Universitet og dets medarbejdere kan på ingen måde drages til ansvar for nogle direkte eller indirekte konsekvenser i form af tab, tab af profit, omsætning eller goodwill som resultat af din anvendelse eller fejlagtige anvendelse af websitet eller websites, som der linkes til, ej heller vedrørende troværdighed af informationer, materialer og services, som optræder på websitet.

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med nærværende klausul, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret.

Teknik og design

RUC udvikler og driver selv www.ruc.dk - se kontakt nederst på siden.
Det grafiske designkoncept er udviklet af Advice-Digital.
CMS er TYPO3.

Statistik

www.ruc.dk har 560.000 unikke besøg og 8,3 millioner sidevisninger pr. år.

Kontakt

Web-teamet bag arbejdet med www.ruc.dk består af ansatte i Campus-IT og HR og Kommunikation (ansvarshavende).

Spørgsmål, konstruktiv kritik og opbyggelig ros modtager vi gerne på webmaster(at)ruc.dk
Alle henvendelser pr. mail besvares og du kan forvente svar inden for en arbejdsuge.  

Vil du vide mere om arbejdet med www.ruc.dk kan du læse med på RUC's intranet her

Venlig hilsen
HR og Kommunikation og Campus-it på RUC.  

 

 
Send rettelser til webmaster
 
 

Find vej

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1, Postboks 260
4000 Roskilde
Tlf: +45 4674 2000
E-mail:ruc@ruc.dk
EAN-nr: 5798000418110
SE/CVR-nr: 29 05 75 59

Viden fra RUC

"Vi har faktisk et utroligt sektoropdelt og fragmenteret sundhedsvæsen" – Ditte Høgsgaard

Klik her og læs Rubrik