Karriere og kompetencer

Eksempler på jobtyper
Kompetencer inden for teknologi og design bliver helt centrale på fremtidens arbejdsmarked. Bachelorstudiet kan føre frem til jobs inden for

Udvikling af nye produkter med et højt indhold af it, fx med internet-, mobil- og videoteknologi; herunder i jobfunktioner med ansvar for brugerinddragelse, design, kreativ organisering, realisering og ledelse.

Arbejde med nye miljøvenlige energi- og transportformer, fx vindkraft og elbaseret, igen i mange forskellige typer af funktioner fra behovsundersøgelse, brugervenlighed til organisering og ledelse.

Inden for stat, kommuner og regioner, arbejde med planlægning og formidling af den offentlige indsats inden for byudvikling, naturgenopretning, sundhedsfremmende foranstaltninger, energibesparelse, m.m.

De præcise jobtyper afhænger af hvordan du specialiserer dig i dit videre uddannelsesforløb. Hvad du kommer til at arbejde med afhænger selvfølgelig også af hvordan arbejdsmarkedet ser ud om 5-6 år, ja også efter du har fået dit første arbejde som universitetsuddannet. Derfor er det også vigtigt at du har en faglig bredde og lærer at sætte dig ind i nye områder.


Flere ressourcer
På dette link til RUCs kandidatundersøgelse 2012 kan du læse om hvor RUC kandidater typisk har fået arbejde. Du kan også læse tidligere undersøgelser her. Hos studie- og karrierevejledningen kan du få råd og vejledning om valg af kandidatfag. Her kan du også læse mere om det akademiske arbejdsmarked.  


Sådan har vi arbejdet med at sikre humtek-bachelorstudiets relevans på arbejdsmarkedet

Inden RUC søgte om godkendelse af det nye basisstudium, der startede i 2008,  havde en arbejdsgruppe på universitetet arbejdet med uddannelsens arbejdsmarkedsrelevans. Vi udarbejdede en arbejdsmarkedsanalyse, hvor vi brugte eksisterende undersøgelser inden for blandt andet it-branchen, og nedsatte et rådgivende panel.
RUC søgte om godkendelse af det nye humanistisk-teknologiske basisstudium i 2007. Godkendelsen af nye universitetsuddannelser varetages af Akkrediteringsinstitutionen. Det hed eksempelvis i Akkrediteringsinstitutionens godkendelsesrapport, at det var sandsynliggjort, at arbejdsmarkedet efterspørger kandidater, der kombinerer kompetencer inden for teknologi, med kompetencer inden for organisation, kommunikation, kreativitet, mv., og at uddannelsen kan imødekomme et samfundsmæssigt behov for at uddanne flere kandidater og bachelorer inden for IT, herunder kvinder.
Akkrediteringsinstitutionen lagde også vægt på, at den studerende efter basisstudiet udbygger sine kompetencer inden for basisstudiets område, hvilket blandt andet er baggrunden for at det ene af de to fag, man læser på tredjeåret i bacheloruddannelsen, skal være teknologisk:  Læs mere om valg af bachelorfag i den humanistiske-teknologiske bacheloruddannelse under uddannelsens indhold og struktur.
Siden er uddannelsen blevet akkrediteret i foråret 2014, sammen med datalogi, og akkrediteringsinsitutionen var, på 5 kriterier, tilfreds med uddannelsen forskningsbasering, studiemiljø og faglige niveau.

Den første akkrediteringsrapport om humtek kan læses her

Den næste akkrediteringsrapport vil blive oploadet her når den er færdig.

Du kan finde flere informationer hos studie- og karrierevejledningen

Læs mere: 

Kompetenceområder for højtuddannede

 
Send rettelser til webmaster
 
 

Find vej

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1, Postboks 260
4000 Roskilde
Tlf: +45 4674 2000
E-mail:ruc@ruc.dk
EAN-nr: 5798000418110
SE/CVR-nr: 29 05 75 59

Derfor RUC

“Mød dine undervisere i
det nye nummer af Rubrik“

Klik og se Rubrik nr. 5