Karriere og kompetencer

Jobtyper som humtek kan kvalificere til
Kompetencer inden for teknologi og design bliver helt centrale på fremtidens arbejdsmarked. Humtek-uddannelsen kan føre frem til jobs inden for:

- Udvikling af nye produkter med et højt indhold af it, fx med internet-, mobil- og videoteknologi; herunder i jobfunktioner med ansvar for brugerinddragelse, design, kreativ organisering, realisering og ledelse.

- Arbejde med nye miljøvenlige energi- og transportformer, fx vindkraft og elbaseret, igen i mange forskellige typer af funktioner fra behovsundersøgelse, brugervenlighed til organisering og ledelse.

- Inden for stat, kommuner og regioner, arbejde med planlægning og formidling af den offentlige indsats inden for byudvikling, naturgenopretning, sundhedsfremmende foranstaltninger, energibesparelse, m.m.

De første studerende startede på humtek-uddannelsen i 2008. I efteråret 2013 spurgte vi de studerende, som havde afsluttet både humtek og den efterfølgende kandidatuddannelse, de havde valgt, om hvilke jobs de havde fået. Svarene var blandt andre:

Webredaktør

It-specialist

Kommunikations-medarbejder

Udviklings-konsulent

Designer af interaktive medier

 

Byudvikler

Virksomheds-konsulent

Eventmager

Kulturformidler

Designer af it-systemer

 

Projektassistent hos det Økologiske Råd

Markedsførings-ekspert

Ekstern underviser på universitet

Marketing automation hos privat firma

Selvstændig indenfor byplanlægning

 

 

Jobtyper som humteks teknologiske fag kan kvalificere til

Du skal vælge et ud af seks teknologiske bachelorfag som en del af humtek-uddannelsen. Nedenfor sammenfatter vi de jobtyper, som RUCs kandidater med disse seks fag havde, ifølge universitetets kandidatundersøgelse i 2012. Kandidaterne havde normalt studeret det teknologiske fag både i kandidat- og bacheloruddannelsen, men på en anden bacheloruddannelse end humtek, da de påbegyndte deres RUC-uddannelse før humteks start i 2008.

Datalogi og Informatik: Kandidater med datalogi og/eller informatik finder job, både i offentligt og privat regi, typisk med titler som IT-konsulent, IT-projektleder, IT specialist, systemudvikler, Technical Manager, testkonsulent, men også indenfor anden administration (fuldmægtig, specialkonsulent) og inden for forskning og undervisning.

Geografi: Arbejder i overvejende grad i offentligt regi som AC-fuldmægtige, byplanlæggere, boligsociale rådgivere, projektledere, konsulenter, GIS-medarbejder (geografiske informationssystemer) og inden for (gymnasie)undervisning og forskning. 

Teksam: Arbejder også primært i offentligt regi, inden for mange forskellige forvaltningsområder - som fuldmægtige, konsulenter, kommunikationsmedarbejdere. En del arbejder med miljø- og natur- og energiområderne. Teksammerne arbejder også inden for undervisning og forskning.

Sundhedsfremme: Kandidaterne arbejder primært med offentlig adminstration og mange i offentligt sundhedsregi som fuldmægtige, sundhedskonsulenter, kommunikationsmedarbejdere. 

Plan, by og proces: Er en ny uddannelse (startet i 2009) og der var derfor ikke tilgængelige data i 2012. Uddannelsen er rettet mod byplanlægning i bred forstand, men de fremtidige kandidater vil formentlig finde lige så bred beskræftigelse som tilfældet er for de andre fag, der er beskrevet på denne side.


Sådan har vi arbejdet med at sikre humtek-bachelorstudiets relevans på arbejdsmarkedet

RUC søgte om godkendelse (akkreditering) af humtek i 2007. Forud for ansøgningen udarbejdede vi en arbejdsmarkedsanalyse, hvor vi brugte eksisterende undersøgelser inden for blandt andet it-branchen, og vi nedsatte et rådgivende panel.

I godkendelsesrapporten fra Akkrediteringsinstitutionen hed det, at det var sandsynliggjort, at arbejdsmarkedet efterspørger kandidater, der kombinerer kompetencer inden for teknologi, med kompetencer inden for organisation, kommunikation, kreativitet, mv., og at uddannelsen kan imødekomme et samfundsmæssigt behov for at uddanne flere kandidater og bachelorer inden for IT, herunder kvinder.

I foråret 2014 blev humtek igen vurderet og godkendt af Akkrediteringsinstitutionen, denne gang sammen med RUCs uddannelse i datalogi. I Akkrediteringsinstitutionens vurdering indgik bl.a. kriterier om uddannelsen forskningsbasering, studiemiljø og faglige niveau.

Flere ressourcer

RUCs kandidatundersøgelse fra 2012

Akkrediteringsinstitutionens rapport om humtek fra 2007

Akkrediteringsinstitutionens rapport om humtek og datalogi i 2014

 

Kompetenceområder for højtuddannede (uddrag af humteks akkrediteringsansøgning i 2007)

 
Send rettelser til webmaster
 
 

Find vej

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1, Postboks 260
4000 Roskilde
Tlf: +45 4674 2000
E-mail:ruc@ruc.dk
EAN-nr: 5798000418110
SE/CVR-nr: 29 05 75 59

Viden fra RUC

"Vi har faktisk et utroligt sektoropdelt og fragmenteret sundhedsvæsen" – Ditte Høgsgaard

Klik her og læs Rubrik