Studievejledning på Den Humanistisk-Teknologiske Bacheloruddannelse

Natali Rohde
Studenterstudievejleder
humtek-studievejledningen@ruc.dkHus: 04.1-053
4674-2340

Åbningstider

NYE ÅBNINGSTIDER FRA 8. FEBRUAR:

Mandage: 
09:00-12:00 Samtaler
12.30-14.30 Telefontid

Skriv, ring, kig forbi eller book en samtale! Studievejledningen på humtek, og er her for at hjælpe dig undervejs i dit bachelorstudium. Studievejledningen 
kan tilbyde vejledning i studieplanlægning, sparring i forbindelse med projekt, kurser og meget andet.

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Studievejledningen. Du kan skrive, ringe, møde personligt op i åbningstiden, eller du kan booke en tid i forvejen.

Kan du ikke finde tid til en samtale i åbningstiden, er du meget velkommen til at sende en mail, så vi kan lave en aftale.

Husk, at Studievejledningen har lukket på helligdage.

 

dddkddkdkdkkdkddkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkd

Få bl.a. hjælp til:
ddkdkdkkdkddk

 

Hvis du har brug for mere viden, kan det findes ved studie- og karrierevejledningen:

 

https://intra.ruc.dk/for-studerende/undervejs-i-dit-studium/vejledning/for-bachelorstuderende/din-uddannelse-krav-og-muligheder/

 

Tavshedspligt og oplysningsligt

Studievejledningen har tavshedspligt. Det betyder, at du kan tale med mig, med forvisning om, at det vil blive i mellem os, med mindre at jeg gennem vejledningen bliver vidende om kriminelle forhold eller eksamenssnyd. I disse tilfælde er jeg forpligtet til at viderebringe informationerne til studielederen.

 

 

 

Merit

Hvis du læser eller har læst på en anden uddannelse og gerne vil vide hvor meget merit du kan få, skal du kontakte Studievejledningen på: humtek-studievejledningen(at)ruc.dk. Du sender studieordningen for det studie du går/har gået på, kursusbeskrivelser for de kurser du har fulgt og udfylder et skema om merit.  Læs mere og find ansøgninsskemaet her:

https://intra.ruc.dk/for-studerende/undervejs-i-dit-studium/studieadministration/a-aa/merit-studieaktiviteter-i-udland-og-dk/

Du skal være opmærksom på at i forbindelse med optagelse via kvote 1 eller 2 skal du søge merit, hvis du har gennemført dele af en uddannelse. Der følger et skema med gennem KOTen som skal udfyldes og indsendes. Relevante studieaktiviteter skal meriteres fra optaget i efteråret 2015.

Ikke indskrevet på humtek

Hvis du kommer udefra og gerne vil have et års merit skal du, udover studieordningen og kursusbeskrivelserne, også sende:

 

- Eksamensbevis for den uddannelse du er/har været indskrevet på.

- Studentereksamensbevis eller lignende (HF, HTX osv.)

 

Vi skal nemlig både vide om du opfylder de gymnasiale adgangskrav (Dansk A, Engelsk B, samt Matematik B) og om du har bestået det du søger merit for. Desuden skal du udfylde skemaet på ovenstående link.

 

 


Faste meritordninger

Hvis du har gennemført multimediedesigneruddannelsen, har vi en særlig ordning om et års merit. Hvis du er e-designer eller designteknolog kan du også søge, men om du kan få merit afhænger af hvilke valgfag du har haft og det kræver derfor en individuel vurdering.  

 


Hvis du har gennemført 1. år (ialt 60 ECTS) på en af følgende uddannelser har du også mulighed for at få 1. års merit på humtek:

 

- Informationsteknolog (AAU).

- Bachelor i By-, energi- og miljøplanlægning (AAU).

- Medialogi (AAU).

- Landinspektør (AAU).

- Teknoantropolog (AAU).

Hvis du er uddannet datamatiker og ønsker at læse på humtek kan du opnå 75 ECTS merit, hvis du vælger at læse datalogi som dit ene fagmodul. 

 

Bemærk at ansøgningsfristen er 1. juni - med studiestart ultimo august.

Brug ansøgningsskemaet i ovenstående link.

 

 


Indskrevet på humtek

Hvis du allerede går på humtek, skal vi bruge eksamensbeviset, studieordningen og kursusbeskrivelserne fra den uddannelse, som du søger merit for.

 

 

Du kan læse mere udførligt om merit her.

Du skal sende din meritansøgning til humtek-bach(at)ruc.dk

 

 Dispensationer

Hvis du ikke består en kursusprøve, eller på anden måde bliver forsinket i dit studie, skal du søge en dispensation. Dette gælder også hvis du på anden måde kommer i klemme i RUCs eller humteks forskellige regler.

 

Når du skal søge dispensation, skal du vide, hvilken regel du ikke har overholdt.

 

En regel som studerende af og til bliver "fanget" i er reglen om at modulerne skal afvikles i rækkefølge. Det betyder at hvis du ikke består en kursusprøve, og du ikke har tænkt dig at gå til reeksamen med det samme, så skal du skrive en dispensationsansøgning, hvor du fremlægger en plan for hvornår du har tænkt dig at bestå kurset, ellers kan du ikke komme videre med de efterfølgende kurser/projekter før det pågældende kursus er bestået.

Du skal sende din dispensationsansøgning til humtek-bach(at)ruc.dk

 Ordblindhed - eller brug for anden støtte pga. handicap/funktionsnedsættelse

Hvis du har funktionsnedsættelse, lider af ordblindhed eller har psykiske/fysiske lidelser og har brug for støtte eller udredning, skal du kontakte Charlotte Høeg på chooeg(at)ruc.dk. Charlotte sørger for hjælpe studerende med at finde den rette støtte og søge om midler hertil.

Gennerelle informationer om SPS muligheder findes på: www.spsu.dk

RÆKVÆRK på RUC

SUMH (Sammenslutningen Af Unge Med Handicap) startede i 2013 et initiativ kaldet 'Rækværk':

"Rækværk er et netværk for studerende med handicap, kroniske sygdomme og diagnoser på landets universiteter og på flere professionshøjskoler. Vi mødes om alle de ting, vi har til fælles og om de ting, vi ikke har til fælles. Vi inspireres, deler viden og møder nye mennesker. (...) I Rækværk mødes vi om relevante temaer for studerende med særlige behov. Det kan fx være adgang til studiegrupper, støttemuligheder, studieteknik, praktik og andre temaer, som er centrale for livet som studerende eller for det efterfølgende arbejdsliv. Rækværk er et netværk for studerende og af studerende, derfor er målet, at I selv skal skabe og definere jere netværk på netop jeres uddannelsessted"

Se mere på: www.facebook.com/raekveark

 


 

Et sundt og godt studieliv

Et studievejledningen handler ikke blot om studieplanlægning, regler, dispensation og ligenende, men handler i ligeså høj grad også om at vi ønsker at støtte og hjælpe med til at i som studerende har et velfungerende og sundt studieliv.

Derfor vil vi her ligge services, ordninger og andre spændende ting, som du vil kunne gøre brug af i løbet af dit studie. Det kan være mentorordninger, fællesskaber, sociale arrangementer eller lignende. Husk også at følge med på facebook, hvor vi videresender og minder om kommende begivenheder.

Reality bites Mentorordning

Formålet med Mentorordningen er at give 1. semestersstuderende den bedste start på deres nye tilværelse som universitetsstuderende.
Mentorordningen er skabt for at give nye studerende inspiration til at reflektere over deres studie, studietid og studieliv fra day one.
Visionen er, at erfarne studerende, deler ud af deres viden og erfaring om det at være studerende. En viden og erfaring, som efter vores mening er uvurderlig, og som ikke kan læses i bøger eller googles på nettet.

Læs mere og følg med på:

http://realitybites.dk/mentorordningen/nye-studerende-2

http://facebook.com/realitybites.dk

Elitesportsudøver?

Study4player er en særlig ordning for eliteidrætsudøvere. Der er mulighed for at blive optaget på den særlige Study4player ordning. Roskilde Universitet har Study4player-cetifikat, hvilket betyder at studerende, der er idrætsudøvere eller trænere på eliteniveau, har mulighed for at deltage i en særlig eliteordning.

Læs mere på:

https://intra.ruc.dk/dk/for-studerende/undervejs-i-dit-studium/vejledning/for-bachelorstuderende/til-elitesportsudoevere/ 

Kurser i projektarbejde og studieteknik

En række kurser til støtte for projektarbejdet og i studieteknik afholdes af det Faglige Netværk på Roskilde Universitet.

Se kursusviften og tilmeld dig på:

https://www.studenterraadet.dk/udvalg/fane

 


Studenterrådgivningen

Hvis du har personlige problemer, som er for vanskelige for mig at hjælpe dig med - eller som du selv føler er for svære til at vi kan hjælpe - kan du kontakte studenterrådgivningen. De har psykologer, socialrådgivere og psykiatriske lægekonsulenter tilknyttet, som forhåbentlig kan hjælpe dig.

Du finder linket til studenterrådgiveningen her.

 

Studenterrådgivningen har også udviklet en mobil app, med henblik på at støtte og hjælpe studerende med eksamensangst. På nedenstående link kan du downloade app'en i henholdsvist App Store og Google play:

 

App Store:
https://itunes.apple.com/dk/app/eksamensangst/id723466328?mt=8

Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.oxmond.eksamensangst

 

 

 


Omvalg

Det kan ske at du har valgt forkert uddannelse, her er det en god idé at tale med humteks studievejledning, da jeg kan hjælpe dig med at klarlægge, hvorfor du valgte forkert denne gang og samtidig hjælpe dig med, hvordan du ikke laver den samme fejl, når du skal vælge uddannelse næste gang.

 

 Kurser

Når man skal vælge fagkurser og valgkurser kan man godt blive usikker på hvilke kurser man skal vælge. Du kan komme og tale med mig og jeg vil forsøge at hjælpe dig med dine valg og vise dig hvilke muligheder du har.

 Karriere og kompetencer

Står du med de store spørgsmål, som f.eks. hvad du kan blive eller hvad der er dine kompetencer, så er du velkommen til at komme forbi humteks studievejledning, så vi i fællesskab kan sætte ord på dine kompetencer, se på hvilken karrierevej, der passer til dig og dine kompetencer og finde ud af hvordan du kan arbejde hen imod den.

Du kan finde flere informationer om hvad vi gør på humtek ang. karriere og kompetencer

Du kan finde flere informationer hos studie-og karrierevejledningen.

 Regler

Der er mange regler, når man går på universitetet. Som udgangspunkt er det vigtigste dokument, der regulerer dit studium, studieordningen. Den beskriver uddannelsens struktur og de enkelte fagelementer, kurser og projekter, på uddannelsen, herunder eksamen.

Der findes desuden nogle vejledninger til studieordningen, der uddyber visse aspekter af den - f.eks. en vejledning i at gå til gruppeeksamen eller en vejledning i hvordan man opfylder design kravet i projektet på 1. semester.

 

Endelige er der forskellige love, bekendtgørelser og fælles regler på RUC, der f.eks. udstikker rammerne for hvad der overhovedet må træffes beslutning om i et studienævn eller lægger de overordnede rammer for hvordan eksamen på foregå.

 

Du kan finde en lille regelsamling for humtek, der rummer det vigtigste.

Hvis det ikke er tilstrækkeligt kan du finde RUC regelsamling her.

 

Hvis du har vanskeligt ved at finde reglerne for et eller andet er du velkommen til at kontakte humteks studievejledning, der kan vejlede dig i fortolkningen af reglerne.

 

 Plagiat

Du skal være opmærksom på at når vi taler om plagiat og eksamenssnyd, så har studievejledningen indberetningspligt - også selv om jeg ellers har tavshedspligt.

Det er vigtigt at du undgår plagiat og snyd - og det gør du bedst ved at sætte dig ind i retningslinjerne for akademisk skrivning og for eksamen.

På dette link kan du læse mere om hvordan man undgår plagiat.

 

 Orlov

Hvis du har brug for en pause fra studiet har du mulighed for at søge orlov. Du kan dog først gøre det efter du har bestået 60 ECTS - dvs. 1 års studier. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal eller kan søge orlov, er du velkommen til at komme forbi til en samtale om fordele og ulemper ved at søge orlov, eller bare er usikker på, om det er det, du har brug for.

 https://intra.ruc.dk/dk/for-studerende/undervejs-i-dit-studium/studieadministration/a-aa/orlov-herunder-barselsorlov/

 

 Personlig vejledning

Ikke alt kan puttes i kasser - og nogle gange har man bare brug for at tale med en person, og det kan der være mange grunde til. Her er du velkommen til at kontakte humteks studievejledning, og så vil jeg se på, hvad jeg kan gøre for dig.

 

 Ophør fra RUC

Nogle gange har man bare valgt forkert og det er der ingen skam i. Hvis du når til punktet, hvor du ønsker at udmelde dig fra RUC, så skal du følge dette link. Det er dog en god idé at få klarlagt, hvorfor denne uddannelse ikke var noget for dig alligevel, hvilket jeg kan hjælpe dig med i studievejledningen.

 

 Facebook

Tilføj studievejledningen på facebook, og modtag relevante informationer, nyheder og invitationer til begivenheder. 


 
Send rettelser til webmaster
 
 

Find vej

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1, Postboks 260
4000 Roskilde
Tlf: +45 4674 2000
E-mail:ruc@ruc.dk
EAN-nr: 5798000418110
SE/CVR-nr: 29 05 75 59

Viden fra RUC

’Det er et brud med det, der står i lærebøgerne’ –Jesper Schmidt Hansen

Klik og læs nyeste nr. af Rubrik