Studievejledning på Den Humanistisk-Teknologiske Bacheloruddannelse

Rasmus Christian Jørgensen
Studenterstudievejleder
humtek-studievejledningen@ruc.dkHus: 04.1-053
4674-2340

Åbningstider fra 3. november
Mandage & tirsdage fra kl. 14-17.
Kig forbi i bygning 04, lokale 04.1-053, ring, eller book en samtale i forvejen: http://www.ruc.dk/uddannelse/studie-og-karrierevejledning-paa-ruc/book-en-samtale/

 

Jeg er studievejledere på HumTek og er her for at hjælpe dig undervejs i dit Bachelorstudie. Jeg kan tilbyde vejledning i studieplanlægning, sparring i forbindelse med projekt, kurser og meget andet.


Hos studievejledningen på HumTek kan du bl.a få hjælp til: 


Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mig. Jeg har tavshedspligt, undtagen i sager, der omhandler eksamensnyd, og vil gøre mit bedste for at hjælpe dig.
Du kan skrive, ringe eller møde op personligt i åbningstiden. Du kan også bestille tid i forvejen via dette link:
www.ruc.dk/uddannelse/studie-og-karrierevejledning-paa-ruc/den-centrale-studie-og-karrierevejledning/book-en-samtale/
Du kan samtidig finde os på Facebook, hvor du kan ansøge os som ven, og chatte med os i åbningstiden.

Kan du ikke finde tid til en samtale i åbningstiden, er du meget velkommen til at sende en mail, så vi kan finde et tidspunkt som passer dig.

 

Husk, vi har lukket på helligdage.

 

 

Tavshedspligt og oplysningspligt

Studievejledningen har tavshedspligt. Det betyder, at du kan tale med mig, med en forvisning om, at det vil blive imellem os, med mindre at jeg gennem vejledningen bliver vidende om kriminelle forhold eller eksamenssnyd. I disse tilfælde er jeg forpligtiget til at viderebringe informationerne til studielederen.


Merit

Hvis du læser eller har læst på en anden uddannelse og gerne vil vide hvor meget merit du kan få skal du kontakte mig på: humtek-studievejledningen(at)ruc.dk. Du sender studieordningen for det studie du går/har gået på, kursusbeskrivelser for de kurser du har fulgt og udfylder et skema om merit.  Læs mere og find ansøgninsskemaet her: https://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/studieadministration/a-aa/merit-studieaktiviteter-i-udland-og-dk/

Ikke indskrevet på humtek
Hvis du kommer udefra og gerne vil have et års merit skal du, udover studieordningen og kursusbeskrivelserne, også sende:

  • Eksamensbevis for den uddannelse du er/har været indskrevet på.
  • Studentereksamensbevis eller lignende (HF, HTX osv.)

Jeg skal nemlig både vide om du opfylder de gymnasiale adgangskrav (Dansk A, Engelsk B, samt Matematik B) og om du har bestået det du søger merit for.
Desuden skal du udfylde skemaet på ovenstående link.

Faste meritordninger
Hvis du har gennemført multimediedesigneruddannelsen, har vi en særlig ordning om et års merit. Hvis du er e-designer eller designteknolog kan du også søge, men om du kan få merit afhænger af hvilke valgfag du har haft og det kræver derfor en individuel vurdering.  

Hvis du har gennemført 1. år (ialt 60 ECTS) på en af følgende uddannelser har du også mulighed for at få 1. års merit på Humtek:

- Informationsteknolog (AAU).

- Bachelor i By-, energi- og miljøplanlægning (AAU).

- Medialogi (AAU). 

- Landinspektør (AAU).

- Teknoantropolog (AAU).

Bemærk at ansøgningsfristen er 1. juni - med studiestart ultimo august.

Brug ansøgningsskemaet i ovenstående link.

 

 Indskrevet på humtek
Hvis du allerede går på humtek, skal vi bruge eksamensbeviset, studieordningen og kursusbeskrivelserne fra den uddannelse, som du søger merit for.

Du kan læse mere udførligt om merit her.

Dispensationer

Hvis du ikke består en kursusprøve, eller på anden måde bliver forsinket i dit studie, skal du søge en dispensation. Dette gælder også hvis du på anden måde kommer i klemme i RUCs eller humteks forskellige regler.

Når du skal søge dispensation, skal du vide, hvilken regel du ikke har overholdt. En regel som studerende af og til bliver "fanget" i er reglen om at modulerne skal afvikles i rækkefølge. Det betyder at hvis du ikke består en kursusprøve, og du ikke har tænkt dig at gå til reeksamen med det samme, så skal du skrive en dispensationsansøgning, hvor du fremlægger en plan for hvornår du har tænkt dig at bestå kurset, ellers kan du ikke komme videre med de efterfølgende kurser/projekter før det pågældende kursus er bestået.

Ordblindhed - eller brug for anden støtte pga. handicap/funktionsnedsættelse

Lider du af ordblindhed er der hjælp at hente! Du skal kontakte Charlotte Høeg på chooeg(at)ruc.dk
Hvis du har mistanke om at du er ordblind, så er det også Charlotte, som du skal tale med.
Du kan læse om mulighederne for støtte hvis du har et handicap eller en funktionsnedsættelse

Studenterrådgivningen

Hvis du har personlige problemer, som er for vanskelige for mig at hjælpe dig med - eller som du selv føler er for svære til at vi kan hjælpe - kan du kontakte studenterrådgivningen. De har psykologier, socialrådgivere og psykiatriske lægekonsulenter tilknyttet, som forhåbentlig kan hjælpe dig.
Du finder linket til studenterrådgivningen her.


Omvalg

Det kan ske at du har valgt forkert uddannelse, her er det en god idé at tale med humteks studievejledning, da jeg kan hjælpe dig med at klarlægge, hvorfor du valgte forkert denne gang og samtidig hjælpe dig med, hvordan du ikke laver den samme fejl, når du skal vælge uddannelse næste gang.


Kurser

Når man skal vælge fagkurser og valgkurser kan man godt blive usikker på hvilke kurser man skal vælge. Du kan komme og tale med mig og jeg vil forsøge at hjælpe dig med dine valg og vise dig hvilke muligheder du har.


Karriere og kompetencer

Står du med de store spørgsmål, som f.eks.

  • Hvad kan jeg blive?
  • Hvad er mine kompetencer?

så er du velkommen til at komme forbi Humteks studievejledning, så kan vi i fællesskab sætte ord på dine kompetencer, se på hvilken karrierevej, der passer til dig og dine kompetencer og finde ud af hvordan du kan arbejde henimod den.
Du kan finde flere informationer om hvad vi gør på humtek ang. karriere og kompetencer
Du kan finde flere informationer hos studie-og karrierevejledningen


Regler

Der er mange regler, når man går på universitetet. Som udgangspunkt er det vigtigste dokument, der regulerer dit studium, studieordningen. Den beskriver uddannelsens struktur og de enkelte fagelementer, kurser og projekter, på uddannelsen, herunder eksamen.
Der findes desuden nogle vejledninger til studieordningen, der uddyber visse aspekter af den - f.eks. en vejledning i at gå til gruppeeksamen eller en vejledning i hvordan man opfylder designkravet i projektet på 1. semester. Endelige er der forskellige love, bekendtgørelser og fælles regler på RUC, der f.eks. udstikker rammerne for hvad der overhovedet må træffes beslutning om i et studienævn eller lægger de overordnede rammer for hvordan eksamen på foregå.
Du kan finde en lille regelsamling for humtek, der rummer det vigtigste.
Hvis det ikke er tilstrækkeligt kan du finde RUC regelsamling her.

Hvis du har vanskeligt ved at finde reglerne for et eller andet er du velkommen til at kontakte Humteks studievejledning, der kan vejlede dig i fortolkningen af reglerne.


Plagiat

Du skal være opmærksom på at når vi taler om plagiat og eksamenssnyd, så har studievejledningen indberetningspligt - også selv om jeg ellers har tavhedspligt.

Det er vigtigt at du undgår plagiat og snyd - og det gør du bedst ved at sætte dig ind i retningslinierne for akademisk skrivning og for eksamen. På dette link kan du læse mere om hvordan man undgår plagiat


Orlov

Hvis du har brug for en pause fra studiet har du mulighed for at søge orlov. Du kan dog først gøre det efter du har bestået 60 ECTS - dvs. 1 års studier.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal eller kan søge orlov, er du velkommen til at komme forbi til en samtale om fordele og ulemper ved at søge orlov, eller bare er usikker på, om det er det, du har brug for.


Personlig vejledning

Ikke alt kan puttes i kasser - og nogle gange har man bare brug for at tale med en person, og det kan der være mange grunde til. Her er du velkommen til at kontakte humteks studievejledning, og så vil jeg se på, hvad jeg kan gøre for dig.


Ophør fra RUC

Nogle gange har man bare valgt forkert og det er der ingen skam i.  Hvis du når til punktet, hvor du ønsker at udmelde dig fra RUC, så skal du følge dette link. Det er dog en god idé at få klarlagt, hvorfor denne uddannelse ikke var noget for dig alligevel, hvilket jeg kan hjælpe dig med i studievejledningen.

 
Send rettelser til webmaster
 
 

Find vej

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1, Postboks 260
4000 Roskilde
Tlf: +45 4674 2000
E-mail:ruc@ruc.dk
EAN-nr: 5798000418110
SE/CVR-nr: 29 05 75 59

Viden fra RUC

“Allergi er
et overset
problem“

Klik og læs nyeste nr. af Rubrik