50% kurser og 50% projektarbejde

På RUC har vi en holdning til, hvordan vi underviser og giver dig ny viden. 50% af din studietid består af kurser og 50 % projektundervisning og projektarbejde. Udgangspunktet er altid videnskabelige problemstillinger - oftest med forankring i den verden, der omgiver os.

Vores erfaring gennem 40 års undervisning viser, at dette samspil mellem specialiserede kurser og projektarbejde giver dig den bedste læring. Din uddannelse får en tæt kobling mellem teori og praksis, der gør den anvendelig fra første dag på arbejdsmarkedet.

Kurser – din akademiske værktøjskasse

Kurserne på RUC giver dig en faglig og metodisk viden, og afdækker teorier og metoder inden for dit hovedområde. Her bliver du fagligt klædt på til at fordybe dig i de problemstillinger, du finder interessante at arbejde med i dine projekter.

Kursusformen kan være alt fra forelæsninger, holdundervisning, studiekredse, øvelser, workshops og seminarer. Du kan se vores udbud af kurser på kursus.ruc.dk.

Projektarbejde - samarbejde og fordybelse

Den anden halvdel af din studietid er baseret på problemorienteret projektarbejde, hvor du anvender teorier og metoder på problemstillinger, der optager dig. Fra første dag lærer vi dig at arbejde projektorienteret.

Du lærer at styre og drive dine projekter sammen med de andre gruppemedlemmer. Det giver dig mulighed for at udføre din egen forskning, lave dit eget feltarbejde og samarbejde med forskellige virksomheder og organisationer. Sådan får du ny viden og lærer at bruge dine akademiske færdigheder på konkrete og relevante problemstillinger fra den virkelige verden.

Problemorienteret og gruppebaseret

Projektarbejdet foregår i grupper på 4 til 8 studerende, fordi flere hoveder tænker bedre end et. Hvert semester finder du og dine medstuderende sammen i en gruppe på baggrund af fælles faglige interesser og fælles målsætninger. I arbejder i tre måneder med jeres emne eller problemstilling og afslutter med en projektrapport.

Projektvejledning

Alle projektgrupper har en projektvejleder, der er en af RUC’s engagerede forskere. De giver dig og gruppen sparring til selv at definere de problemstillinger, I vil arbejde med, og til at finde ud af, hvilke videnskabelige teorier og metoder, der er relevante for at løse netop jeres problemstilling. Det er en arbejdsform, der både skærper din evne til at analysere og samarbejde, tænke kritisk og selvstændigt, samtidig med at du fordyber dig i det, du finder fagligt interessant

Projektarbejdet giver karrierekompetencer

Arbejdet med projekterne lærer dig ikke kun at koble teori og praksis. det giver dig en stærk faglig profil, der bliver styrket af de særlige kompetencer, du får ved at arbejde problemorienteret i gruppebaseret. Du lærer teamarbejde og projektstyring, at tænke selvstændig og kritisk, samtidig med at du arbejder tværfagligt.

 
Send rettelser til webmaster
 
 

Find vej

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1, Postboks 260
4000 Roskilde
Tlf: +45 4674 2000
E-mail:ruc@ruc.dk
EAN-nr: 5798000418110
SE/CVR-nr: 29 05 75 59

Viden fra RUC

"Vi har faktisk et utroligt sektoropdelt og fragmenteret sundhedsvæsen" – Ditte Høgsgaard

Klik her og læs Rubrik