Seneste specialer

Psykologi

TitelKandidat
"Hvis der lige er fem minutter?" Anna Cecilie Veng Pedersen
Alternativ behandling –Oplevede virkninger i et brugerperspektiv [navn ikke søgbart]
Arbejdsglæde Marie Louise Kirkegaard
At udføre brugerinvolverende museumsforbedring Johanne Signe Asingh
At være medarbejder i en forandringspræget virksomhed [navn ikke søgbart]
Betingelser og betydninger - et kritisk psykologisk perspektiv på gymnasiefremmede unge med anden etnisk baggrunds deltagelse i gymnasiet [navn ikke søgbart]
Børns deltagelse og læringsmuligheder i skolen [navn ikke søgbart]
Den daglige overlevelse - En kritisk psykologisk undersøgelse af unge hjemløses daglige livsførelse og i forlængelse heraf et sundhedsfremmende perspektiv på deres handlemuligheder [navn ikke søgbart], [navn ikke søgbart]
Den virksomme musikers koncertoplevelse - Et human-psykologisk indblik i koncertens betydning for musikeres selvforståelse Joen Håkonsson
Diabetes som følgesvend- Livet med type 1 diabetes gennem ord og billeder [navn ikke søgbart]
Diskursanalyse af en ADHD-diagnoses italesatte betydning for selvforståelsen [navn ikke søgbart]
En illusion om frihed [navn ikke søgbart]
Et speciale om udvikling af tværfagligt teamsamarbejde [navn ikke søgbart], Sofie Worm Tighe
Hvordan skaber forskellige psykologiske forståelser muligheder og barrierer for udsatte unges selvhjulpenhed Gorm Thorsen
Immigrantfortællinger [navn ikke søgbart]
Ledelse af frivillige - En undersøgelse af lederes udfordringer i ledelse af frivillige i Holbæk Kommune [navn ikke søgbart]
Ledelse og arbejdsmiljø Julie Sloth
Lærernes virkelighed og praksis [navn ikke søgbart]
Plejebørns liv på tværs af forskellige hjem [navn ikke søgbart]
Projekttitel: Forståelser af grundskolens formål [navn ikke søgbart]
Selvfortællinger i forandring [navn ikke søgbart]
Svaghedstegn eller tegn på styrke? – En undersøgelse af mænd, maskuliniteter og handlemuligheder i forbindelse med at søge hjælp Anna Sofia Kjær
plejebørns liv på tværs af forskellige hjem [navn ikke søgbart]
x Helle Lyndgaard Schmidt
”kvinde find din plads – En socialkonstruktionistisk undersøgelse af kvinders positionerings- og handlemuligheder italesat ved kvalitative interviews” [navn ikke søgbart]

Du kan finde specialerne på Roskilde Universitetsbibliotek.
Klik og søg på bibliotekets hjemmeside:

 
 

Find vej

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1, Postboks 260
4000 Roskilde
Tlf: +45 4674 2000
E-mail:ruc@ruc.dk
EAN-nr: 5798000418110
SE/CVR-nr: 29 05 75 59

Derfor RUC

“Mød dine undervisere i
det nye nummer af Rubrik“

Klik og se Rubrik nr. 5