Seneste specialer

Psykologi

TitelKandidat
"Arbejde betyder alt, ik?" - En kvalitativ undersøgelse af arbejdets integrationsmæssige betydning [navn ikke søgbart]
"De er almindelige danske drenge. De er bare lidt mørkere i huden." - fortællinger om etnicitet, udsathed og klubliv [navn ikke søgbart]
"Den udmattede medarbejder" - en kritisk analyse af neoliberalismens vækstparadigme på det danske arbejdsmarked [navn ikke søgbart], Mikkel Elmenhoff Bindesbøl
"hvad vil du virkelig" - et kritisk blik på tidens fordring om selvrealisering [navn ikke søgbart]
Det Tredimensionelle Kulturmøde Sarah Mahinthan
Det bevidste valg - at tabe sig med mindfulness Lina Harding Madsen
En taberuddannelse med potentiale [navn ikke søgbart]
Entreprenørskab i det kunstneriske uddannelsesfelt Louise Smed Møller
Folkeskolelæren i en forandringstid [navn ikke søgbart]
Forældre-lærersamarbejde i daglig praksis - Et speciale om betingelserne for samarbejdet under inklusionsforløb i den nye folkeskole. Nanna Møller Højland, [navn ikke søgbart]
Gruppecoaching for at forbedre det kollegiale samarbejde - Et aktionsforskningsprojekt med et pædagogisk personale Maja Nørgaard Kirketerp, Christine Bay Mogensen
How do people conceptualize their reasons for smartphone use and what repercussions can be seen? And how can this be examined through a critical psychological lens?" Sebastian Nilsen Lien
Hvordan er personalet i IT-supporten sammenhængsskabende mellem digitalisering og trivsel? [navn ikke søgbart]
I Bispehavens Navn - Et speciale om unge med etnisk minoritets, oplevelse af at bo i et socialt udsat område. Rola El-Dirawi
Inklusion og eksklusion på RUC. Tre studerendes møde med RUCs gruppedannelse. Katja Rosenfeld
Integration af nyankomne somalier [navn ikke søgbart]
Kreativ selvstændig - En konstruktion med konsekvenser Signe Bech Mortensen
Kunstens virkningskraft [navn ikke søgbart]
Lad de små børn komme til sig selv Charlotte Tabart Lehmann Neye
Legepladsen i børneperspektiv [navn ikke søgbart]
Selvet i den indisk psykologiske tradition og dets betydning for mellemmenneskelige relationer [navn ikke søgbart]
Stress - Individets håndtering af stressende faktorer i daginstitutioner [navn ikke søgbart]
Subjektivering i sosuarbejdet i Københavns Hjemmepleje [navn ikke søgbart], [navn ikke søgbart]
Teamcoaching som redskab til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. [navn ikke søgbart]
Vejledningspraksisser i socialpsykiatrien - med borgeren i centrum? Joanna Maria Wojdylo
Vilkårene i en moderne virksomhed - Fortællinger om tilhørsforhold i MentorDanmark Christine Berg Zabel
“Tilbage til arbejdet - En kritisk psykologisk analyse af kollegers oplevelser i forbindelse med stress sygemelding og "Tilbage Til Arbejde" tilgangen. Camilla Geisler Ritzau

Du kan finde specialerne på Roskilde Universitetsbibliotek.
Klik og søg på bibliotekets hjemmeside:

 
 

Find vej

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1, Postboks 260
4000 Roskilde
Tlf: +45 4674 2000
E-mail:ruc@ruc.dk
EAN-nr: 5798000418110
SE/CVR-nr: 29 05 75 59

Viden fra RUC

’Det er et brud med det, der står i lærebøgerne’ –Jesper Schmidt Hansen

Klik og læs nyeste nr. af Rubrik