Seneste specialer

Psykologi

TitelKandidat
Hvordan er umiddelbart velfungerende unge i deres uddannelse påvirkede af de senmoderne samfundsmæssige betingelser, og (hvordan) kan mentorordningen relateres til de udfordringer? Susanne Løndal Halborg
"Hvis der lige er fem minutter?" Anna Cecilie Veng Pedersen
Alternativ behandling –Oplevede virkninger i et brugerperspektiv [navn ikke søgbart]
Altså de vil gerne have, at vi alle sammen har sådan lidt en sygeplejerske i os, der lige tager sig af dem - Om tilblivelse, agens og kvindelige partnere i advokatbranchen Ida Paaschburg Gravesen
Arbejdsglæde Marie Louise Kirkegaard
At udføre brugerinvolverende museumsforbedring Johanne Signe Asingh
At være medarbejder i en forandringspræget virksomhed [navn ikke søgbart]
Børns deltagelse og læringsmuligheder i skolen [navn ikke søgbart]
Den daglige overlevelse - En kritisk psykologisk undersøgelse af unge hjemløses daglige livsførelse og i forlængelse heraf et sundhedsfremmende perspektiv på deres handlemuligheder [navn ikke søgbart], [navn ikke søgbart]
Den virksomme musikers koncertoplevelse - Et human-psykologisk indblik i koncertens betydning for musikeres selvforståelse Joen Håkonsson
Diabetes som følgesvend- Livet med type 1 diabetes gennem ord og billeder [navn ikke søgbart]
Diskursanalyse af en ADHD-diagnoses italesatte betydning for selvforståelsen [navn ikke søgbart]
En illusion om frihed [navn ikke søgbart]
En kvalitativ undersøgelse af unge pigers brug af Pro-Ana/Mia netværksider [navn ikke søgbart], [navn ikke søgbart]
Et speciale om udvikling af tværfagligt teamsamarbejde [navn ikke søgbart], Sofie Worm Tighe
Fra sans til samling - Et samarbejdsprojekt om faglige udviklingsmuligheder i Socialpsykiatrien Birgit Erna Rieck
Hvordan skaber forskellige psykologiske forståelser muligheder og barrierer for udsatte unges selvhjulpenhed Gorm Thorsen
Immigrantfortællinger [navn ikke søgbart]
Innovationsprocesser under overfladen Et speciale om psykologiske udfordringer ved innovation i den offentlige sektor [navn ikke søgbart]
Ledelse af frivillige - En undersøgelse af lederes udfordringer i ledelse af frivillige i Holbæk Kommune [navn ikke søgbart]
Ledelse og arbejdsmiljø Julie Sloth
Lærerliv og mistrivsel - et poststrukturalistisk blik på en forskningsintervention målrettet folkeskolelærere i nedsat psykisk trivsel [navn ikke søgbart]
Lærernes virkelighed og praksis [navn ikke søgbart]
Plejebørns liv på tværs af forskellige hjem [navn ikke søgbart]
Projekttitel: Forståelser af grundskolens formål [navn ikke søgbart]
Selvfortællinger i forandring [navn ikke søgbart]
Sunde børn bevæger sig - En socialkonstruktionistisk undersøgelse af sundhedsdiskursers effekt på en idrætspædagogisk praksis [navn ikke søgbart]
Svaghedstegn eller tegn på styrke? – En undersøgelse af mænd, maskuliniteter og handlemuligheder i forbindelse med at søge hjælp Anna Sofia Kjær
plejebørns liv på tværs af forskellige hjem [navn ikke søgbart]
”kvinde find din plads – En socialkonstruktionistisk undersøgelse af kvinders positionerings- og handlemuligheder italesat ved kvalitative interviews” [navn ikke søgbart]

Du kan finde specialerne på Roskilde Universitetsbibliotek.
Klik og søg på bibliotekets hjemmeside:

 
 

Find vej

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1, Postboks 260
4000 Roskilde
Tlf: +45 4674 2000
E-mail:ruc@ruc.dk
EAN-nr: 5798000418110
SE/CVR-nr: 29 05 75 59

Derfor RUC

“Mød dine undervisere i
det nye nummer af Rubrik“

Klik og se Rubrik nr. 5