Seneste specialer

Psykologi

TitelKandidat
Hvordan er umiddelbart velfungerende unge i deres uddannelse påvirkede af de senmoderne samfundsmæssige betingelser, og (hvordan) kan mentorordningen relateres til de udfordringer? Susanne Løndal Halborg
Altså de vil gerne have, at vi alle sammen har sådan lidt en sygeplejerske i os, der lige tager sig af dem - Om tilblivelse, agens og kvindelige partnere i advokatbranchen Ida Paaschburg Gravesen
Angst - et eksistenspsykologisk perspektiv [navn ikke søgbart]
At udføre brugerinvolverende museumsforbedring Johanne Signe Asingh
De slår mig ind som bandemedlem: En undersøgelse af unge mænds relationer og subjektiveringsprocesser i en ny tilværelse efter tilknytning til bandemiljøet [navn ikke søgbart]
Det helhedsorienterede arbejdes udfordringer og problematikker i Jobcenter København [navn ikke søgbart]
Det selvstyrende team på arbejde - Et speciale om samarbejdet mellem lærere og pædagoger i selvstyrende team på en specialskole [navn ikke søgbart]
En kvalitativ undersøgelse af unge pigers brug af Pro-Ana/Mia netværksider [navn ikke søgbart], [navn ikke søgbart]
Fra sans til samling - Et samarbejdsprojekt om faglige udviklingsmuligheder i Socialpsykiatrien Birgit Erna Rieck
Heldagsskole - fra et elevblik En poststrukturalistisk undersøgelse af heldagsskoleelevers muligheder for at blive til som passende elever Camilla Bomann West Harpsøe, Tine Elisabeth Barrett
Hvad er problemet? Et - En hermeneutisk analyse af det psykosociale arbejdsmiljø på et opholdssted Randi Aagesen
Hvem er jeg? En teoretisk undersøgelse af den senmoderne identitet [navn ikke søgbart]
Innovationsprocesser under overfladen Et speciale om psykologiske udfordringer ved innovation i den offentlige sektor [navn ikke søgbart]
Lærerliv og mistrivsel - et poststrukturalistisk blik på en forskningsintervention målrettet folkeskolelærere i nedsat psykisk trivsel [navn ikke søgbart]
Samarbejdsdrevet social innovation i et kritisk psykologisk og dialogteoretisk perspektiv. Om at tilrettelægge og udføre en innovationsproces der kan skabe gode betingelser for flygtningefamilier i Danmark Sandra Narud, Ninni Azalie Jensen
Sunde børn bevæger sig - En socialkonstruktionistisk undersøgelse af sundhedsdiskursers effekt på en idrætspædagogisk praksis [navn ikke søgbart]
Sygeplejersken i reklamen - om DSR's bevidste og ubevidste fremstilling af sygeplejersker i udvalgte kommunikationsprodukter Dorthe Holm Sommer

Du kan finde specialerne på Roskilde Universitetsbibliotek.
Klik og søg på bibliotekets hjemmeside:

 
 

Find vej

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1, Postboks 260
4000 Roskilde
Tlf: +45 4674 2000
E-mail:ruc@ruc.dk
EAN-nr: 5798000418110
SE/CVR-nr: 29 05 75 59

Viden fra RUC

"Allergi er
et overset
problem"

Klik og læs nyeste nr. af Rubrik