Seneste specialer

Psykologi

TitelKandidat
"Arbejde betyder alt, ik?" - En kvalitativ undersøgelse af arbejdets integrationsmæssige betydning [navn ikke søgbart]
"Den udmattede medarbejder" - en kritisk analyse af neoliberalismens vækstparadigme på det danske arbejdsmarked [navn ikke søgbart], Mikkel Elmenhoff Bindesbøl
"hvad vil du virkelig" - et kritisk blik på tidens fordring om selvrealisering [navn ikke søgbart]
Det bevidste valg - at tabe sig med mindfulness Lina Harding Madsen
En taberuddannelse med potentiale [navn ikke søgbart]
Entreprenørskab i det kunstneriske uddannelsesfelt Louise Smed Møller
Folkeskolelæren i en forandringstid [navn ikke søgbart]
Forældre-lærersamarbejde i daglig praksis - Et speciale om betingelserne for samarbejdet under inklusionsforløb i den nye folkeskole. Nanna Møller Højland, [navn ikke søgbart]
Gruppecoaching for at forbedre det kollegiale samarbejde - Et aktionsforskningsprojekt med et pædagogisk personale Maja Nørgaard Kirketerp, Christine Bay Mogensen
How do people conceptualize their reasons for smartphone use and what repercussions can be seen? And how can this be examined through a critical psychological lens?" Sebastian Nilsen Lien
Hvad betyder bipolar lidelse for mig - En kvalitativ undersøgelse af oplevede udfordringer i livet med bipolar lidelse [navn ikke søgbart], Stella Rasmussen
Hvordan er personalet i IT-supporten sammenhængsskabende mellem digitalisering og trivsel? [navn ikke søgbart]
Inklusion og eksklusion på RUC. Tre studerendes møde med RUCs gruppedannelse. Katja Rosenfeld
Inklusionskonsulentens rolle - formidling og samarbejde med folkeskolelærerne [navn ikke søgbart]
Kan jeg gætte hvem, jeg er? - et samtaleskabt perspektiv på konstruktionen af en mor til anbragte børn [navn ikke søgbart]
Kreativ selvstændig - En konstruktion med konsekvenser Signe Bech Mortensen
Kunstens virkningskraft [navn ikke søgbart]
Lad de små børn komme til sig selv Charlotte Tabart Lehmann Neye
Legepladsen i børneperspektiv [navn ikke søgbart]
Natur & Sundhed. En undersøgelse af stresshåndtering og sundhedsfremme i naturen. Mie Skads Jeppson
Samarbejde om visitationsprocesser for børn - en specialeafhandling om PPR-psykologers modsætningsfyldte betingelser Kira Grith Kofoed
Selvet i den indisk psykologiske tradition og dets betydning for mellemmenneskelige relationer [navn ikke søgbart]
Stress - Individets håndtering af stressende faktorer i daginstitutioner [navn ikke søgbart]
Studievejledning i gymnasie-regi: Relationen i fokus [navn ikke søgbart]
Subjektivering i sosuarbejdet i Københavns Hjemmepleje [navn ikke søgbart], [navn ikke søgbart]
The Lotus and the Therapist - a Comparative Study Of Western Psychotherapy And Tibetan Buddhism In Modern Day Society [navn ikke søgbart]
Vilkårene i en moderne virksomhed - Fortællinger om tilhørsforhold i MentorDanmark Christine Berg Zabel

Du kan finde specialerne på Roskilde Universitetsbibliotek.
Klik og søg på bibliotekets hjemmeside:

 
 

Find vej

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1, Postboks 260
4000 Roskilde
Tlf: +45 4674 2000
E-mail:ruc@ruc.dk
EAN-nr: 5798000418110
SE/CVR-nr: 29 05 75 59

Viden fra RUC

’Det er et brud med det, der står i lærebøgerne’ –Jesper Schmidt Hansen

Klik og læs nyeste nr. af Rubrik