Seneste specialer

Psykologi

TitelKandidat
Hvordan er umiddelbart velfungerende unge i deres uddannelse påvirkede af de senmoderne samfundsmæssige betingelser, og (hvordan) kan mentorordningen relateres til de udfordringer? Susanne Løndal Halborg
Alternativ behandling –Oplevede virkninger i et brugerperspektiv [navn ikke søgbart]
Altså de vil gerne have, at vi alle sammen har sådan lidt en sygeplejerske i os, der lige tager sig af dem - Om tilblivelse, agens og kvindelige partnere i advokatbranchen Ida Paaschburg Gravesen
Angst - et eksistenspsykologisk perspektiv [navn ikke søgbart]
At udføre brugerinvolverende museumsforbedring Johanne Signe Asingh
Børns deltagelse og læringsmuligheder i skolen [navn ikke søgbart]
De slår mig ind som bandemedlem: En undersøgelse af unge mænds relationer og subjektiveringsprocesser i en ny tilværelse efter tilknytning til bandemiljøet [navn ikke søgbart]
Den daglige overlevelse - En kritisk psykologisk undersøgelse af unge hjemløses daglige livsførelse og i forlængelse heraf et sundhedsfremmende perspektiv på deres handlemuligheder [navn ikke søgbart], [navn ikke søgbart]
Den virksomme musikers koncertoplevelse - Et human-psykologisk indblik i koncertens betydning for musikeres selvforståelse Joen Håkonsson
Det helhedsorienterede arbejdes udfordringer og problematikker i Jobcenter København [navn ikke søgbart]
Det selvstyrende team på arbejde - Et speciale om samarbejdet mellem lærere og pædagoger i selvstyrende team på en specialskole [navn ikke søgbart]
Diabetes som følgesvend- Livet med type 1 diabetes gennem ord og billeder [navn ikke søgbart]
Diskursanalyse af en ADHD-diagnoses italesatte betydning for selvforståelsen [navn ikke søgbart]
En illusion om frihed [navn ikke søgbart]
En kvalitativ undersøgelse af unge pigers brug af Pro-Ana/Mia netværksider [navn ikke søgbart], [navn ikke søgbart]
Et speciale om udvikling af tværfagligt teamsamarbejde [navn ikke søgbart], Sofie Worm Tighe
Fra sans til samling - Et samarbejdsprojekt om faglige udviklingsmuligheder i Socialpsykiatrien Birgit Erna Rieck
Heldagsskole - fra et elevblik En poststrukturalistisk undersøgelse af heldagsskoleelevers muligheder for at blive til som passende elever Camilla Bomann West Harpsøe, Tine Elisabeth Barrett
Innovationsprocesser under overfladen Et speciale om psykologiske udfordringer ved innovation i den offentlige sektor [navn ikke søgbart]
Lærerliv og mistrivsel - et poststrukturalistisk blik på en forskningsintervention målrettet folkeskolelærere i nedsat psykisk trivsel [navn ikke søgbart]
Lærernes virkelighed og praksis [navn ikke søgbart]
Projekttitel: Forståelser af grundskolens formål [navn ikke søgbart]
Samarbejdsdrevet social innovation i et kritisk psykologisk og dialogteoretisk perspektiv. Om at tilrettelægge og udføre en innovationsproces der kan skabe gode betingelser for flygtningefamilier i Danmark Sandra Narud, Ninni Azalie Jensen
Selvfortællinger i forandring [navn ikke søgbart]
Sunde børn bevæger sig - En socialkonstruktionistisk undersøgelse af sundhedsdiskursers effekt på en idrætspædagogisk praksis [navn ikke søgbart]
Sygeplejersken i reklamen - om DSR's bevidste og ubevidste fremstilling af sygeplejersker i udvalgte kommunikationsprodukter Dorthe Holm Sommer
”kvinde find din plads – En socialkonstruktionistisk undersøgelse af kvinders positionerings- og handlemuligheder italesat ved kvalitative interviews” [navn ikke søgbart]

Du kan finde specialerne på Roskilde Universitetsbibliotek.
Klik og søg på bibliotekets hjemmeside:

 
 

Find vej

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1, Postboks 260
4000 Roskilde
Tlf: +45 4674 2000
E-mail:ruc@ruc.dk
EAN-nr: 5798000418110
SE/CVR-nr: 29 05 75 59

Derfor RUC

“Mød dine undervisere i
det nye nummer af Rubrik“

Klik og se Rubrik nr. 5