Seneste specialer

Psykologi

TitelKandidat
Altså de vil gerne have, at vi alle sammen har sådan lidt en sygeplejerske i os, der lige tager sig af dem - Om tilblivelse, agens og kvindelige partnere i advokatbranchen Ida Paaschburg Gravesen
Angst - et eksistenspsykologisk perspektiv [navn ikke søgbart]
At udføre brugerinvolverende museumsforbedring Johanne Signe Asingh
Børns sociale kompetencer - i børnefællesskaber Helle Rosenørn Ørn
Childrens Development of Social Competences in Early Childhood Education Mikkel Bjelke Kristiansen
De slår mig ind som bandemedlem: En undersøgelse af unge mænds relationer og subjektiveringsprocesser i en ny tilværelse efter tilknytning til bandemiljøet [navn ikke søgbart]
Det helhedsorienterede arbejdes udfordringer og problematikker i Jobcenter København [navn ikke søgbart]
Det selvstyrende team på arbejde - Et speciale om samarbejdet mellem lærere og pædagoger i selvstyrende team på en specialskole [navn ikke søgbart]
En kvalitativ undersøgelse af unge pigers brug af Pro-Ana/Mia netværksider [navn ikke søgbart], [navn ikke søgbart]
Fra sans til samling - Et samarbejdsprojekt om faglige udviklingsmuligheder i Socialpsykiatrien Birgit Erna Rieck
Heldagsskole - fra et elevblik En poststrukturalistisk undersøgelse af heldagsskoleelevers muligheder for at blive til som passende elever Camilla Bomann West Harpsøe, Tine Elisabeth Barrett
Hvad er problemet? Et - En hermeneutisk analyse af det psykosociale arbejdsmiljø på et opholdssted Randi Aagesen
Hvem er jeg? En teoretisk undersøgelse af den senmoderne identitet [navn ikke søgbart]
Hvordan er umiddelbart velfungerende unge i deres uddannelse påvirkede af de senmoderne samfundsmæssige betingelser,og (hvordan) kan mentorordningen relateres til de udfordringer? Susanne Løndal Halborg
Innovationsprocesser under overfladen Et speciale om psykologiske udfordringer ved innovation i den offentlige sektor [navn ikke søgbart]
Lærerliv og mistrivsel - et poststrukturalistisk blik på en forskningsintervention målrettet folkeskolelærere i nedsat psykisk trivsel [navn ikke søgbart]
Omsorg uden manualer - en undersøgelse af rygestoprådgiveres praksis Steffen Hogg Christensen
Samarbejdsdrevet social innovation i et kritisk psykologisk og dialogteoretisk perspektiv. Om at tilrettelægge og udføre en innovationsproces der kan skabe gode betingelser for flygtningefamilier i Danmark Sandra Narud, Ninni Azalie Jensen
Sunde børn bevæger sig - En socialkonstruktionistisk undersøgelse af sundhedsdiskursers effekt på en idrætspædagogisk praksis [navn ikke søgbart]
Sygeplejersken i reklamen - om DSR's bevidste og ubevidste fremstilling af sygeplejersker i udvalgte kommunikationsprodukter Dorthe Holm Sommer

Du kan finde specialerne på Roskilde Universitetsbibliotek.
Klik og søg på bibliotekets hjemmeside:

 
 

Find vej

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1, Postboks 260
4000 Roskilde
Tlf: +45 4674 2000
E-mail:ruc@ruc.dk
EAN-nr: 5798000418110
SE/CVR-nr: 29 05 75 59

Viden fra RUC

"Allergi er
et overset
problem"

Klik og læs nyeste nr. af Rubrik